OHJAUSTA VAI LYHYTTERAPIAA


Mitä eroa on ohjauksella ja terapialla?

 

Yksinkertaisimmillaan ohjaus on konkreettisempaa neuvontaa tilanteissa, joissa asiakkaalla on jokin toive muutoksesta. Ohjauksessa voidaan puuttua havaittuihin epäkohtiin ja ei toivottuihin malleihin hieman eri tavalla, kuin varsinaisessa terapiassa. Myös käytetyt menetelmät saattavat olla erilaisia.

Jos taoitteena on vaikkapa elämäntapamuutos tai ammatinvaihdos, ohjauksessa keskitytään ihan käytännön asioihin, kuten miten muutos voidaan toteuttaa, mitä tukea siihen on mahdollista saada ja millaiset keinot vievät kohti tavoitetta. Olisi liioiteltua sanoa ohjauksen olevan terapiaa kevyempi versio, sillä se antaisi väärän kuvan terapiasta. Terapiankaan tarkoitus ei ole olla mitenkään raskasta.

Sinun ei tarvitse tietää tarvitsetko ohjausta vai terapiaa. Kartoitetaan tilanne yhdessä ja mietitään millaisesta avusta hyötyisit parhaiten.


Ratkaisukeskeinen lyhytterapia, mahdollisuuksia luovaa ja edistymiskeskeistä ongelmanratkaisua.


Kukaan meistä ei voi vaikuttaa geeneihinsä, valita synnyinperhettään tai muuttaa kokemuksiaan. Sinäkään et valinnut kärsimystä tai ongelmiasi. Näiden tosiasioiden muuttaminen on kaikille yhtä mahdotonta, mutta niiden ei onneksi tarvitse ennustaa kenenkään tulevaisuutta.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on voimavarakeskeistä, mahdollisuuksia luovaa ja vahvasti edistymiseen tähtäävää. Se suuntaa katseensa tulevaan väheksymättä kuitenkaan sitä mistä tulemme ja keitä olemme. Lyhytterapia pyrkii ongelmaratkaisuun jo muutamalla tapaamisella, joskus yksikin kerta voi riittää. Ydinajatus on lisätä ja vahvistaa, ei ottaa pois. Uuden taidon opetteleminen onkin tutkitusti ihmiselle luontaisesti helpompaa, kuin jostakin poisoppiminen.

Lyhytterapia soveltuu hyvin tilanteisiin, joissa toiveena on elää mahdollisimman omannäköistä, tyytyväistä ja merkityksellistä elämää, mutta mikään aihe ei ole poisrajattu. Apua on siis mahdollista saada mihin tahansa ongelmaan tai tilanteeseen. Erityisesti ratkaisukeskeinen lyhytterapia voi auttaa eteenpäin, kun toistuvat rarkaisuyritykset eivät ole tuottaneet toivottua tulosta. Ongelma ei itsessään ole ongelma, vaan sen toimimattomat ratkaisuyritykset.

Lyhytterapeutin koulutus on sosiaali- ja terveysalan ammatillista täydennyskoulutusta, jota tarjoaa esim. Tampereen kesäyliopisto. Koulutus kestää kaksi vuotta ja sisältää psykoterapeuttiset valmiudet.