PALVELUT

Matalalla kynnyksellä ohjausta ja terapiaa. Käyntikertoja toiveidesi mukaan, yleensä 1-10 kertaa. Lähetettä et tarvitse, mutta huomiothan, ettei käynteihin ole mahdollista saada erikseen Kela-korvausta. Tapaamisista ei tule merkintöjä terveystietoihisi. 

Aiheena voi olla mikä tahansa asia, muutostarve tai ongelma, johon toivot jotain ratkaisua tai tukea. Voin auttaa myös erilaisten etuuksien hakemisessa ja lomakkeiden täyttämisessä, sekä ohjata tarvittaessa muihin palvelukanaviin. Akuutti kriisi on aivan yhtä hyvä kohta aloittaa, kuin tyynempi elämäntilanne. Saat tulla sellaisena kuin olet, sellaisessa hetkessä kuin elät. Vakavat mielenterveyshäiriöt tulee kuitenkin edelleen hoitaa julkisessa terveydenhuollossa. Mikäli tapaamisista ei ole odotettavissa olevaa hyötyä tai sitä ei ole muulla tavoin tarkoituksenmukaista jatkaa, ohjaan eteenpäin. 

Ohjausta on mahdollista saada myös puhelimitse, Skypen tai sähköpostin välityksellä. Tällöinkin olisi suotavaa tavata ainakin ensimmäinen kerta kasvotusten. 

Alla muutamia esimerkkejä. 


IHMINEN, JOKA VOISIT OLLA

Apua uuden suunnan löytämiseen, jos aikaisemmat valinnat eivät tunnu enää omilta tai toimivilta. 

Voit varata ajan missä tahansa muutostoiveessa. Sinun ei tarvitse vielä tietää, mitä haluat. Etsitään se yhdessä. 

ERO, SUHDEONGELMAT

Työkaluja parisuhdeongelmiin, tukea eropohdintoihin sekä eronjälkeisen elämän uudelleenrakentamiseen. Ohjausta konkreettisissa asioissa, mm. mahdollisista etuuksista ja mitä on hyvä muistaa ja hoitaa mikäli eroon päädytään. 

Kokonaistilanteen avointa ja puolueetonta tarkastelua. 

UNETTOMUUS

Unettomuusohjaus pureutuu kokonaisvaltaisesti ongelmaa ylläpitäviin tekijöihin. Siinä perehdytään laajasti mm. päiväaikaiseen toimintaan, ravintoon, vuorokausirytmiin, työhön, ihmissuhteisiin ja elämän merkityksellisyyden kokemiseen. Vinkkejä ja tietoa yksilöllisesti räätälöitynä. 

Unettomuusohjauksen onnistumisen edellytys on tahtoa kokeilla yhdessä valittuja menetelmiä. 

PAIKOILLEEN JUUTTUMINEN 

Omien pelkojen, rajoittavien ajatusten ja aikaisempien epäonnistumisten kyseenalaistaminen ja uudelleen määrittely. Keinoja uusien unelmien ja päämäärien löytämiseen, sekä niiden toteuttamiseen. 

STRESSI JA UUPUMUS

Tilanteen kartoitus ja tarvittavien muutostavoitteiden asettaminen. Konkreettista ohjausta kaikissa kuormitustiloissa (mm. ylikunto ja työuupumus). 

Omien rajojen tunnistamisen tärkeyden huomioiminen. 

UUSI AMMATTI

Kartoitan kanssasi mielenkiinnon kohteitasi ja kykyjäsi, sekä millaisia mahdollisuuksia olisi joko vaihtaa kokonaan alaa tai toteuttaa jo nyt jollain tapaa osaa unelma-ammattistasi. Otetaan yhdessä selvää vaihtoehdoista. 

ITSETUNTEMUS

Haluaisitko oppia itsestäsi enemmän? Onko sinun vaikea nimetä missä asioissa olet hyvä, tai ottaa kehuja vastaan? Osaatko sanoa ei ja toisaalta uskallatko sanoa kyllä?

Olen kehitellyt itsetuntemuksen kartuttamiseen menetelmän, jossa hyödynnetään erilaisia työkaluja ja tehtäviä. Yksikin tapaaminen voi jo olla merkittävä. Itsetunnon kartuttaminen on kuitenkin elämänmittainen matka ja tapahtuu ihan jokapäiväisessä arjessa. Tapaaminen voi kuitenkin olla tarvittava alkusysäys kohti tyytyväisempää oloa. MASENNUKSEN LÄÄKKEETÖN HOITO

Lievän tai keskivaikean masennuksen hoitoa terapian avulla. Sopii mielialalääkkeiden rinnalle täydentämään hoitoa. Masennus on paitsi monisyinen ja hyvin eri tavoin ilmenevä tila, myös täysin normaali reaktio epänormaaliin tilanteeseen. 

Nykykäsityksen mukaan yksi masennuksen keskeinen aiheuttaja on elämän merkityksellisyyden tunteen katoaminen. Terapiassa voidaan pureutua masennuksen syihin ja seurauksiin, sekä etsiä keinoja katkaista masennusta ylläpitävät tekijät.